توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

پیدا شده...Found
لطفاً به اشتراک بزارین
این بچه در منطقۀ کامرانیه تهران پیدا شده. اگر اطلاعاتی در موردش دارین و یا صاحبش رو میشناسین، لطفاً در اسرع وقت با شمارۀ 09125944901 تماس بگیرین. این بچه فقط در مقابل ارائۀ مشخصات دقیق، شناسنامه و عکسهای قدیمی به شخص ادعا کننده تحویل داده میشه.