شاید برای شما خیلی سوال پیش امده باشد که چگونه میشه historyگوگل را حذف و غیرفعال کرد.

البته این کار به تنظیمات مرورگر شما بستگی داره.
برای این کار تو برنامهInternet Explorerوارد منویtoolsو بعد Internet Optionsبشید.
در پنجره ای که باز شده وارد سمتcontentبشید
تو این قسمت تو بخش Information Personalروی AutoCompleteکلیک کنید و بعد روی
clear forms و clear password کلیک کنید تا مطلب ذخیره شده حذف بشه
همچنین اگه علامت کنار forms را بردارید اطلاعات بیشتری درآاینده ذخیره نمیشه .
کلید ok را فشار دهید تا تغییرات روی بده.