توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط به لینک زیر مراجعه کنیدhttps://www.facebook.com/PnahgahHywanatBySrprstMazndranrwyana/posts/949428415140178


کی دوست داره اسپانسر غزال کوچولوی زیبا بشه؟.....Ghazal needs a sponsor
غزال خانم حدود 4 ماهشه. اگر مایلین اسپانسر این خانم خوشگله در مرکز بشین و یا سرپرستی دائمی شو قبول کنین، لطفاً یه مسج خصوصی به پیج بفرستین.
لینک داستان غزال: Ghazal’s Story
https://www.facebook.com/PnahgahHywa...27665747316445
Ghazal, female, 4 months old, mixed breed
If you would like to adopt this beautiful girl or become her sponsor please send a private message to our page