در نزدیکی سواحل بریتانیا گروه هایی از عروس دریایی غول پیکر دیده می شود . این موجودات که طول آنها به بیش از 5 فوت میرسد در گروه های هزارتایی در این منطقه دیده می شوند. "استیو" عکاس معروف بریتانیایی که از طرفداران حفظ محیط زیست است می گوید: "آنها تقریبا همه جا هستند،من تا کنون چنین چیزی ندیده بودم." خوشبختانه نیش این مخلوق زیبا بی خطر است و تنها می تواند باعث خارش پوستی شود . این موجودات غول پیکر بی ضرر از موجودات ریزی مانند پلانکتون ها تغذیه می کنند. تصاویری از آنها را در لاپلاس مشاهده می کنید.