نیکی بی، عکاس ساکن سنگاپور است. او عکس های ماکرو زیادی از عنکبوت و حشرات کوچک می گیرد. عکس های او با اندازه ای زیبا هستند که آدم را به این جانوران علاقه مند می سازند!
عکس های بی محدود به موجودات زنده نیست و او از سوژه های متنوعی عکاسی می کند و برای عکاسی به شهرها و جزیره های مختلفی سفر می کند.
برخی از عکس های نیکی بی را در لاپلاس ببینید.