صندوق جهانی طبیعت گزارش داد، با گرم شدن زمین زیستگاه های مناسب برای زندگی پلنگ برفی از بین می روند و چنین روندی مبارزه این گونه جانوری با خطر انقراض را دشوارتر می کند.

به گزارش ایرنا از صندوق جهانی طبیعت که یک سازمان غیردولتی فعال در زمینه حفاظت از محیط زیست است، یک سوم مناطق کوهستانی که پلنگ برفی در حال حاضر در آنها زندگی می کند به خاطر تغییرات اقلیمی دیگر برای این جانور قابل سکونت نخواهند بود.

این گزارش همچنین می گوید گونه های گیاهی این مناطق هم تحمل افزایش دما را نخواهند داشت.
پلنگ برفی در این گزارش یکی از زیباترین و رازآلودترین گربه سانان و در عین حال در خطرترین آنها توصیف شده است.

صندوق جهانی طبیعت به غیر از گرمایش زمین به عوامل دیگری که پلنگ برفی را در معرض خطر انقراض قرار داده اشاره کرده است.

زندگی انسان ها در زیستگاه پلنگ برفی، کم شدن صید در طبیعت و حمله این جانور به حیوانات اهلی و در نتیجه کشتنش به دست انسان، به همراه شکار و تجارت غیرقانونی آن، از جمله عواملی هستند که ممکن است به انقراض این جانور منجر بشوند.

پلنگ برفی عمدتا در کوهستان های آسیای میانه و جنوب آسیا زندگی می کند و برآورد می شود که در حال حاضر بین 4 تا 6 هزار قلاده از آن وجود داشته باشند.چند ماه پیش در گزارشی هشدار داده شد که جانواران مهره دار با سرعتی 114 برابر دوران عادی در حال انقراض هستند.
منبع:ایرنا