توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط به لینک زیر مراجعه کنید

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203600261841896&set=o.27528058588 8301&type=3


دوستان این سگ تک وتنها توی پارک شهرآراست ،توروخدا کمکش کنید تا قاتلانی شهرداری نبردنش