توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

این سه تا بچه رو برا واگذاری :
خیلی ضروریه دیگه نمیتونن به علت کیس های حمایتی زیادی که دارن ازشون نگهداری کنن،
09365342337 مقدم