توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور ندارهپس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

این کوچولو رو از وسط میدون هفت تیر زیر دست و پای مردم نجات دادیم
هنوز شیر میخوره ، به یه دوست احتیاج داره که بتونه به بهترین شکل ممکن ازش نگهداری کنه.
شرایط واگذاری :
پذیرنده حتما باید سابقه نگهداری از گربه رو داشته باشه
فقط به شخصی واگذار میشه که در شرایط خونگی نگهداری کنه ، به علت سن کم و سرد شدن هوا امکان نگهداری در حیاط نداره
۰۹۱۲۱۹۴۵۴۴۸