توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس

لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

دوستان اين ٢ تا سگ رو يه دوستي از دست چوپان كه در حال زدن با چوب به اين زبون بسته ها بود نجات داده ظاهرا توله پاش شكسته و درد و ناله داره اين اقا عقب وانت اين دو رو نگه داشته و منتظر كمك هست ظاهرا دسترسي به كلينيك و جايي براي نگهداري نداره توي خيابان منتظره کمک هستن ٠٩١٢٣٢٦٧١٧٣