توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


عضو جدید خانواده، تپل خانم.....Topol, our new member
ایشون هم تپل خانم عضو جدید نقاهتگاه هستن. خوشبختانه تپل خانم هیچ مشکل خاصی نداره و سالمه. خیلی ام دختر با نمک و دوست داشتی ایه. تپل خانم 3 ماهشه. اگر مایلین اسپانسر تپل خانم در مرکز بشین و یا سرپرستی دائمی شو به عهده بگیرین لطفاً یه مسج خصوصی به پیج بدین.
Topol (meaning chubby) is our new rescue. She is 3 months old and she is a nixed breed. If you would like to become Topol’s sponsor or adopt her, please send a private message to our page. Topol is healthy and has no medical issues.