توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


دوستان این گربه نر اسمش پارکو زیر آرنج دستش زخمیه و در حال مداواست. یک هفته است پیداش کردیم ولی خانمی که نگهداری میکنه فقط تا یک هفته دیگه میتونه مراقبت کنه گویا خانگی بوده رهاش کردند خیلی مهربونه . لطفا یک سرپرست پیدا کنید این بچه دوباره آواره نشه. خیلی رنج کشیده است. مهرتان را سپاس. 09109015101