توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


این بچه جرب داره ،ریه هاش ناراحته کسی میتونه کمکش کنه ،کرج،زیبادشت مرکزی
09382693636