سلام ، یک بچه گربه ناز ماده حدودا ۵۰ روزه کاملا سالم و بازیگوش واگذار میشه متاسفانه به علت داشتن پرنده و ترسیدن اونها از این بچه گربه شرایط نگهداریشو ندارم .
شماره تماس ۰۹۱۵۵۱۴۹۳۷۱