توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پسلطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


Adopting
واگذاري در ايران يا خارج از ايران:

اين سگ با شرايط بدي توي يه كارگاه اطراف شيراز بوده كه دوستم با اصرار فراوان اين بچه رو ٣٥٠ هزار ميخره تا فقط از اونجا نجاتش بده و داره ميارتش تهران.
لطفاً به اشتراك بزاريد شايد اصلاً دزديده شده باشه و صاحب اصلي اش پيدا بشه.
وگرنه كه واگذار ميشه به يه آدم مطمئن!
09121499364
آقاي روشني