گرگان - ایرنا - رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرگان گفت: یکی از دوستداران محیط زیست، یک بهله پرنده شکاری سارگپه زخمی را به این اداره تحویل داد.

قنبرعلی تمسکنی روز پنجشنبه به خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: دوستدار محیط زیست، این پرنده شکاری را که به خاطر بریدگی دو سر بال قادر به پرواز نبود، در محله گرگان جدید پیدا کرده بود.

سارگپه پرنده ای است با طول 60 تا 65 سانتیمتر که رنگ آن بسیار متنوع بوده و به رنگ های قهوه ای کم رنگ تا بلوطی خرمایی و سیاه دیده می شود، دم این پرنده سفید تا کرم و فاقد نوار انتهایی است.

این پرنده در دشت های وسیع نواحی نیمه بیابانی، کوهستان ها و مناطق کم درخت بسر می برد و به طور معمول، روی زمین و گاهی نیز روی تک درخت ها آشیانه می سازد و در ایران بومی و به نسبت فراوان است.