توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریددوستان کسی هس بتونه از این فرشته نگهداری کنه؟هیچ خطری
برای انسان نداره فقط قابل انتقال به گربه های دیگه هست از طریق ادرار و مدفوع.پس اگه تنها باشه هیچ خطری نداره .خواهش میکنم کمکش کنین