توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


این بچه ماده هستش و توی بومهن پیدا شده و خیلی آزار دیده . اطلاع رسانی کنین تا صاحبش و پیدا کنیم .... 09216790743