با سلام بنده خواستار نگهداری توله سگ نژاد اشپیتز یا شیتزو یا داشهوند(آپارتمانی) هستم نمیخوام بزرگ باشه دنبال توله هستم نهایتا چند ماه داشته باشه ترجیعا نر بنده خودم سگ داشتم و دارم ولی نژاد بزگ(هاسکی) دنبال یه کوچولو داخل ساختمون میگردم تجربه نگهداری هم دارم نگران هیچی نباشید لطفا کسی سراغ داشت یا آگهی جایی دید برام پیام خصوصی کنه پیشاپیش ممنون