تصویربرداری از تنها پرنده بومی ایران در پناهگاه حیات وحش خوش ییلاقنوشته شده توسط پرندگان ایران یک گونه پرنده جدید با تلاش آقایان مهندس میثم قاسمی و باقر نظامی درخلیج فارس به ثبت رسید.

این گونه که از خانواده پرستوهای دریائی میباشد بانام لاتین Brown Noddy یا Common Noddy و نام علمی
Anous stolidus دربرنامه بررسی پرندگان جزایر خلیج فارس حوزه استان هرمزگان درجزیره شیدور توسط این عزیزان گزارش شد.

بااین حساب پرندگان ایران به ۵۲۳ گونه ارتقا یافت.


بزودی اطلاعات تکمیلی درخصوص نحوه شناسائی و جمعیت این پرنده دراین جزیره منتشر می شود