گرگان - ایرنا - رییس حفاظت محیط زیست شهرستان گرگان از رهاسازی یک بهله بوتیمار پس از اطمینان از سلامت این پرنده مهاجر در دامن طبیعت خبر داد.


قنبرعلی تمسکنی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی اظهار داشت: این بوتیمار از سوی محیط بانان این اداره در محیط طبیعی خود رها سازی شد.

وی گفت: بوتیمار باغم خورک گونه ای پرنده مهاجر آبچر از خانواده حواصیلان بوده و ویژگی اصلی که بوتیمار را از دیگر پرندگان این تیره متمایز می کند، گردن کوتاه تر آن است.

بوتیمار یا غَم خورَک 75 سانتی متر است، یک پرنده باتلاقی بزرگ، قهوه ای رنگ و حواصیل شکل با بدنی پر خط و خال که پاهای بزرگ سبز رنگ و صدای مشخصی دارد.

این پرنده موقع احساس خطر بی حرکت می ایستد و سر و منقار خود را به طرز خاصی عمودی نگاه می دارد و نیز به حالت قوز کرده درحالی که سر خود را پایین گرفته است، راه می رود.

بوتیمار آهسته و به دشواری پرواز کرده و پس از اوج گرفتن گردن خود را جمع می کند، بال های گرد و پهن آن دارای راه راه سیاه و قهوه ای است که در پرواز به خوبی مشخص می باشد.

غم خورک در غروب یا صبح خیلی زود فعال است و طی روز در نیزارها پنهان می شود.

بوتیمار از جمله مرغان افسانه ای ادبیات پارسی نیز بوده که به خست شهره است، از بوتیمار به نام هایی دیگر چون کیلان، غم خورک و مرغ غصه نیز یاد می کنند.

منابع آبی و طبیعی شهرستان گرگان مرکز استان گلستان به علت برخوردار بودن از ظرفیت اکولوژیکی و وجود رویشگاه ها، زیستگاه پرندگان بومی و غیربومی بسیاری است.


منبع:ایرنا