توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید فقط به لینک زیر مراجعه کنید

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=699934630106465&set=o.1276904574250 71&type=3دوستان عزیزم
دو روز پیش تصادف بدی داشتم،سگ کوچکم در ماشین بود و در هجوم جمعیت گم شد، تصادف در همت اول ورودی شهرک المپیک بود.آخرین رد ما پارک جوانمردان در شهرک المپیک است.و بعد از پارک خارج شده.
هر خبری می تواند به من کمک کند,لطفا رو صفحه بگذارید ,من در شرایط بدی هستم.
شاید در محل شما خبری از او باشد