توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


نقل قول:
شايد اين فرشته گمشده شما باشد
این طفلک ۱۳ مهرماه در محدوده پاسداران فرخی یزدی پیدا شده ،قلاده داره و موهاش اصلاح شده هست معلومه صاحب داشته ،ضمنا این سگ با عکس و فیلم قبلی و شناسنامه معتبر به فرد واجد شراط تحویل داده میشه،۰۹۱۲۶۷۷۶۱۵۱،۰۹۱۲۷۲۶۹۰۸۵