توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس

لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

متن ارسالی به پبج:
دوستان تو خيابون ١١ شهرآرا يه گربه هست كه از دو چشم كوره من نميتونم كاري كنم چون چند تا كيس درماني دارم هركس نزديكه و توان كمك كردن داره تماس بگيره ٠٩٣٨٨٠١١٤٨٥*عکس تزیینی است