ارسالی از طرف خانم تارا نیازی:


وحشت نمی کنید از زندگی در جوار این زامبی ها؟ اینها به همان مکانهایی رفت و آمد می کنند که من و ما، از همان مغازه هایی خرید می کنند که من و ما، از همان هوایی تنفس می کنند که من و ما... این زامبی کجا زندگی میکنه که اینهمه سگ بی خانمان بی پناه اطرافشه؟ دهها فیلم تو اینستاگرامش گذاشته که داره به سگها سنگ میزنه، غذای سمی بهشون میده، حتی به توله های تازه متولد شده هم رحم نمیکنه؟ وعده درآمد روزی ۳۰۰ هزار تومن داده برای تحویل جنازه سگها... این زامبی کجا زندگی میکنه که هیچ قانونی نیست که باهاش برخورد کنه؟ تنها در حیوان آزاری فعال نیست، بلکه در کودک آزاری هم... عکس گذاشته که داره اسم پدر بچه رو روی بازوی بچه یک ساله تتو میکنه. بچه از درد و وحشت داره گریه میکنه و این روانی زامبی در توضیح عکس نوشته: به این میگن عشق فرزند به پدر!!!
چطور این روانیهای خطرناک در جامعه راست راست راه میرن و کسی هم کاری به کارشون نداره؟ شما چطور در اون جامعه احساس امنیت می کنید برای خودتون و فرزندانتون؟؟؟
چندشم میشه که اسم و عکس صفحه اینستاگرام این ******** رو تو پیجم بذارم. جاییکه عکس کودکم و سگ نازنینم هم اونجاست. تهوع دارم از نوشتن در موردش، اما می نویسم که برای امنیت فرزندانتون هم که شده، کاری بکنید...