۱۴ مهر ۱۳۹۴
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew):

شاید خبر نجات یک مار چندان با اهمیت تلقی نشود اما به اعتقاد ما چنین رخدادهایی است که انسان را به آینده مبهم طبیعت ایران امیدوار می کند. احترام و ارزش قائل شدن برای جان یک موجود زنده به عنوان عضوی از حلقه های زنجیره اکوسیستم.


خدانظر انصاری رئیس اداره حفاظت محیط زیست لارستان در این باره گفت: چند روز قبل محیط بانان این شهرستان متوجه سقوط یک مار افعی به درون چاهی با عمق هشت متر در منطقه حفاظت شده هرمد شدند. این مار به دلیل عمق زیاد و صاف بودن سطح دیواره، قادر به خروج از درون چاه نبود.

محیط بانان پس از چندین ساعت تلاش با استفاده از طناب و چوب این مار افعی را بدون آسیب از درون چاه خارج کرده و مجددا در طبیعت رهاسازی نمودند.