کریس مینارد با برش و الهام از پر آثار هنری جالبی خلق می کند.

تمام آثار او از پر پرندگان مختلف با بافت، رنگ و طرح های گوناگون ساخته شده، برخی از آنها پیچیده و دقیق و برخی ظریف و ساده هستند. تعدادی از آثار خلاقانه مینارد را در لاپلاسمشاهده می کنید.