سلام،من یه توله پیت‌بول نر می‌خوام. اگه موردی برای ‌واگذاری لطفا من و در جریان بذارید، ممنون.