توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پسلطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


دوستان کسی برای پردیس و نخود من جایی سراغ داره تو کرج تا زمانیکه بتونم واگذارشونم کنم.جاشون نا امن شده مردم میرن اونجا اذیتشون میکنن. پسر بچه ها از روی دیوار میرن تو دیروز میخواستن ازونجا بیارنشون بیرون که من رسیدم 09383499127