دکتر مطلبی خبر داد : تولید آزمایشگاهی واکسن لکه سفید میگو


حکیم مهر - رییس موسسه تحقیقات شیلات ایران از تولید آزمایشگاهی واکسن بیماری ویروسی لکه سفید در میگوی سفید هندی با همکاری سازمان انرژی اتمی خبر داد.
دکتر عباسعلی مطلبی با بیان اینکه بیماری لکه سفید موجب ایجاد خسارت و تلفات در میگو می‌شود، افزود: این بیماری که از سال 80 در کشور شیوع یافت، در سال 84 موجب وارد شدن خسارت سنگین به شیلات کشور شد.
وی با اشاره به توسعه پرورش میگو به عنوان یکی از اهداف کشور ادامه داد: در همین ارتباط ابتدا جهت تشخیص بیماری به تهیه کیت تشخیصی اقدام شد تا از احتمال تحریم این ابزار جهت تشخیص به موقع از سوی کشورهای خارجی جلوگیری شود.
مطلبی با بیان این که در حال حاضر دانش فنی تولید کیت تشخیص بیماری لکه سفید در میگو به بخش خصوصی واگذار شده است، تصریح کرد: امیدواریم این کیت که با همکاری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک تهیه شده تا سال آ‌ینده به تولید انبوه برسد.
وی خاطرنشان کرد: در همین زمینه امکان تهیه واکسن غیر فعال جهت پیشگیری بیماری ویروسی لکه سفید با استفاده از روش‌های هسته‌یی و غیر هسته‌یی در میگوی سفید هندی بررسی شده است.
رییس موسسه تحقیقات شیلات ایران با بیان اینکه این پروژه با همکاری پژوهشکده کشاورزی، صنعتی و پزشکی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران انجام می‌شود، اظهار امیدواری کرد که به زودی واکسن بیماری ویروسی لکه سفید به صورت غیر صنعتی تولید شود تا بتوان در زمان‌هایی که ضرورت استفاده از واکسن جهت کنترل بیماری ایجاب می‌کند در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار گیرد.
به گفته وی، واکسن بیماری ویروسی لکه سفید در مقیاس آزمایشگاهی تولید شده که به زودی پایلوت نیمه صنعتی این طرح با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران راه‌اندازی می‌شود.