توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


این پسر خوشگل اسمش مهمان هست، خیلی کوچولو بود که یه شب بارانی در حالیکه نزدیک بود تصادف کنه و گرسنه بوده و از ترس میلرزید نجات پیدا کرد عزیز مهربانی موقتا اون رو در منزلشون در شهر تنکابن مهمان کردند اما دیگه امکان نگهداریش رو ندارند لطفا نذارید آواره خیابون بشه و براش یه خونه امن پیدا کنید این بچه زندگی در بیرون و پیدا کردن غذا رو بلد نیست و امکان داره خدای نکرده از دست بره، لطفاً کمکمون کنید 09111214450 معتقدی