توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

ارومیه کمک فوری 8 تا سگن تو پارک ساحلی پای مادره شکسته بچه هاش هنوز چشماشون باز نشده. smsجواب میدم:

09330981548