توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


سلام دوستان، یه بچه گربه حدودا. دو هفته ای، دیشب تو خیابون پیدا کردم
ولی چون روزا میرم سر کار کسی نیست که بهش غذا بده، اگر کسی هست که بتونه ازش نگهداری کنه با این شماره تماس بگیره از کرج یا تهران ممنون 09126881833