توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

اين سگ بيرون پارك جمشيديه است نصف صورتش باد كرده تمام سينه هاش متورمه. ٠٩١٢٥٨٤٢٦٧٠