سلام.زردک و تلو تلو دو پسر 8 ماهه خانواده ی ما هستند. زردک گربه ی آرامیست که فقط قادر به دیدن سایه ای در اطراف خود میباشد و نیمه بیناست،تلو تلو هم گربه ی فعال ولی متاسفانه ناشنواست .زمانیکه این دو پسر را به خونه اوردم قصد نگه داری دایمی آنها را داشتیم، ولی برنامه ریزی زندگی ما طوری شد که تا 2 ماه دیگه قصد خروج از کشور را داریم و متاسفانه قادر به نگهداری زردک و تلو تلو نیستیم.از آنجایی که این دو پسر معلول قادر به ادامه ی زندگی در محیط بیرون نیستند میخواهیم آنها را به فرزند خواندگی یک یا دو خانواده ی مورد اطمینان دربیاوریم .این دو پسر را با شناسنامه ی عکس دار و عقیم شده تحویل خانواده ها میدهیم.از حیوان دوستان عزیز خواهش میکنم در این راه نه چندان آسان ما را یاری کنند . با سپاس اسماعیلی:09126808209