واگذاری بچه گربه 6 ماهه در تهران .بدلیل الرژی شرایط نگهداریش رو ندارم .اسمش ملوسه.دختره .وشناسنامه داره و واکسن هاشم زده .لطفا هرکس شرایط نگهداری از ملوس رو برای همیشه داره و یا اگه ملوس و برای هم بازی بودن برای گربه اش میخواد.زنگ بزنه .واگذاری فقط در تهران .
.09197246470