توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید
واگذاری بچه گربه در تهران
فندق-ماده-۲هفته ای-شیرخوار-نیاز به سرپرستی داره که بتونه شیر بهش بده و ازش مراقبت کنه و اینکه گربه ای با بیماری مسری تو خونه نداشته باشه.
+989306250102
امیر بیات