پسریه ما شرایط واگذاریش خیلی خاص هست به کسی واگذار میشه که حتما تهران باشه، بچه نداشته باشن، محیط زندگیشون ساکت و آرام باشه و در رفاه مالی خوبی باشند، پسری مشکل تنفس و فشار داره هر چیزی که باعث هیجان زدگی و استرسش بشه ممکنه سکته قلبی و مغزی کنه و خدایی نکرده بمیره، ما هم چون تهران نیستیم شرایط دسترسی پزشکی براش نداریم و باعث شد بخاطر حفظ جونش این تصمیم را بگیریم وگرنه خیلی دوسش داریم.لطفا کسانی که واجد شرایط هستند تماس بگیرند و بعد از ارزیابی با بازدید از محل واگذاری،واگذار میشود.09193307761عکس با تلگرام ارسال میشود.