به یه سگ نگهبان برای منزل به شدت نیاز دارم چه توله چه بالغ
یه چی میخوام که ادمو بگیره و بیخود سرصدا نکنه
محله ما خیلی دزد داره هرکی سگ وحشی داره با کمال میل قبول میکنم
اینم تلفن تماس
09101683643
بهبودی