تهران- ایرنا- مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست، از تکمیل برنامه ملی و عملیاتی حفاظت از پلنگ به عنوان بزرگترین گربه سان در ایران خبر داد.


به گزارش گروه علمی ایرنا از سازمان حفاظت محیط زیست، علی تیموری اظهار کرد: موسسه تخصصی مطالعات پلنگ آسیایی، طبق موعد مقرر این برنامه ملی را به منظور بررسی های نهایی به سازمان حفاظت محیط زیست ارایه داد و تدوین آن در پایان شهریورماه نهایی شد.

وی افزود: در تهیه و تدوین این برنامه ادارات کل حفاظت محیط زیست استان های کشور و تعداد هشت دفتر ستادی دیگر شامل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش، دفتر آموزش و مشارکت های مردمی، یگان حفاظت، دفتر زیستگاه ها و امور مناطق، اداره کل پشتیبانی، فنی و مهندسی، دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی، مرکز امور بین الملل و کنوانسیون ها و اداره کل روابط عمومی مشارکت داشته اند.

تیموری ادامه داد: به طور کلی رویکرد متفاوتی در مراحل تدوین این برنامه اعمال شده است که از آن جمله می توان به سطح مشارکتی اجرای مراحل برنامه ریزی و یکپارچه بودن این برنامه اشاره کرد که فراتر از برنامه ریزی های استراتژیک معمول است.

وی با بیان اینکه از سال 1391، بیش از 30 برنامه در سطوح مختلف و در راستای مراحل مرتبط با تهیه و تدوین این برنامه انجام شده است، افزود: با 57 مرکز علمی و دانشگاهی برای اعلام ظرفیت های اجرایی به منظور اجرای مشارکتی این برنامه مکاتبه شد که تعدادی از دانشگاه ها در این مورد، اعلام آمادگی و همکاری کردند.

تیموری یادآور شد: سازوکار مناسبی نیز برای مشارکت فعال گروه های مردم نهاد از مناطق مختلف از سراسر کشور در مراحل اجرایی درنظرگرفته شده است.

وی تصریح کرد: ساختار مدیریتی ارایه شده در این برنامه، به روش کمیته مدیریتی است که تحت حمایت های فنی و نظارت دو کمیته مجزا و با عنوان کمیته فنی و کمیته راهبردی نظارتی قرار دارد که با سایر برنامه ها متفاوت است.

تیموری با تاکید بر اینکه همه اقدامات و تلاش های هدفمند و بلندمدتی که برای تدوین این برنامه صورت گرفته برای مطابقت با اینگونه شرایط در ایران و وضعیت موجود است، اظهار کرد: سازمان محیط زیست مصمم است با همکاری و مشارکت افراد دست اندرکار در این زمینه، شرایطی فراهم کند تا مطابق سند تدوین شده، پلنگ ایرانی در گستره پراکنش وسیع آن در زیستگاه های مطلوب، پهناور و پیوسته و دارای فراوانی مناسب گونه های طعمه و با جمعیتی پایدار در هماهنگی با جوامع محلی زیست کند.

پلنگ ایرانی بزرگترین یا یکی از بزرگترین زیرگونه های پلنگ است که بومی غرب آسیا است و در فهرست جانوران در معرض خطر انقراض قرار دارد.

ایران مهمترین زیستگاه پلنگ در خاورمیانه است و جمعیت مناسب پلنگ در این کشور امکان بقای گروه های کوچک این حیوان در قفقاز، شرق ترکیه و ترکمنستان را از راه مهاجرت های بین مرزی افزایش می دهد.


منبع:ایرنا