توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

این دو تا بچه گربه یک ماه و نیم شونه و هر دو دخملن.... مادرشون تو محل کار مادرم زایمان کرده... خودمون تو خونه به خاطر آلرژی پدرم نمی تونیم نگهشون داریم و واقعا بیشتر از این هم نمیشه تو شرکت نگهشون داشت.... می خواستم اگه میشه تو پیجتون شر کنین کسی هست بتونه ازشون نگه داری کنه.... واقعا ممنون میشم
اگه کسی خواست با این شماره تماس بگیرن 09128083362