سازمان محیط زیست کشور به عنوان متولی در امر حفاظت از حیوانات باید از همین ابتدای فصل سرمایه فکر تامین علوفه حیوانات که زیستگاه آنها طبیعت است باشد.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با شروع فصل سرما و کاهش میزان گیاهان در سطح مراتع کشور و همچنین به دلیل کاهش بارش و رویش کم گیاهان در دشت‌ها و کمبود آب حیوانات گیاه خواری که در این زیستگاه ها زندگی می‌کنند با کمبود علوفه و آب مواجه می‌شود.با کم شدن علوفه در مراتع این حیوانات که شامل قوچ و میش، کل و بز و انواع حیوانات گیاه خوار و حتی گوشت خوار می شود با آمدن به ارتفاعات پایین و حاشیه جاده‌ها و حتی منازل به منظور تامین غذا با خطر شکار توسط انسان و تصادف با وسایل نقلیه روبه رو می‌شود.


به منظور جلوگیری از این دست اتفاقات سازمان محیط زیست کشور باید در همین ابتدای فصل سرما به فکر ساخت انبار و آشخور و تامین علوفه‌ ون آب این حیوانات که بعضا با خطر اعتراض مواجه هستند باشد.


به دلیل وسعت زیاد مراتع کشور و وجود گونه‌های مختلف حیوانی در آنها و سازمان محیط زیست کشور به عنوان متولی کار علاوه به اینکه باید وظیفه تامین علوفه حیوانات را در دست داشته باشد باید با آموزش به روستاییانی که در نزدیکی این مراتع زندگی می‌کنند آنها را نسبت به لزوم حفاظت از این حیوانات آگاه کند.


بی شک آشنا شدن روستاییان با حیوانات در حال انقراض که زیست گاه آنها طبیعت است کمک زیادی در حمایت از آنها و حفظ حیاتشان دارد.


همچنین تا تامین علوفه به میزان احتیاج توسط سازمان محیط زیست این گونه حیوانات کمتر در نزدیکی مناطق شهری دیده می‌شود که این سازمان از همین ابتدای فصل سرما به فکر تامین علوفه مورد نیاز باشد.