این جمعه هم اینقدر چشم به در موندیم و کسی نیومد که خوابمون برد. فقط مثل همیشه خاله های مهربون الهام و مینا جون بودن. مینا جون موهای "تمو" رو زد تا راحتتر شسته بشه. مرسی خاله های مهربون