توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس
لطف کنید فقط به لینک زیر مراجعه کنید


https://www.facebook.com/WagdharyHywanatKhangy/posts/743713619105817

سلام ... من یک گربه از تو خیابون پیدا کردم که درب و داغون شده بود و یک مغزاه دار بیرحم این بلا روسرش اورده بود . دستش رو شکسته بود و چشم چپش رو داغون کرده بود . این گربه حالش خیلی بد بود و در حال مرگ بود . دست شکستش رو درست کردم و چشمش هم کاملا بیناییش رو بدست اورده . ولی متاسفانه شریاط نگهداریشو ندارم چون 5تا گربه تو خونه دارم که مدام با این دعوا ﻣﻲ ﻛﻨﻦ.