سلام
طوطی ملنگوی ماده تقریبا4ساله درتاریخ سه شنبه مورخ 17 شهریور1394 ساعت 4 بعدازظهرازخانه واقع درشهرستان بجنورداطراف خیابان طالقانی شرقی-بهزیستی فرارکرده است
پرهای جلوی سینه طوطی ریخته ودچارپرکنی است.خیلی نگران سلامتی اش هستیم.جفتش تنهاست.خواهشادرصورت یافتن طوطی لطفا باشماره 09157765078 تماس بگیرید.
ممنون