اين پسر كوچولوي سه هفته اي مامانش رو توي خيابون از دست داده. خيلي ضعيف شده بود. من اوردمش خونه و بهش شير دادم تا دوباره تونست راه بره. دامپزشكي هم بردمش؛ معاينه اش كرد و گفت كه كاملا سالمه. اجتماعيه و از آدم نميترسه و توي بغل مياد. يكمم شيطون و كنجكاوه. من امكان نگهداريش رو بيشتر از يك هفته ندارم. اگر كسي توي اهواز يا اطراف هست كه از اين پسر سياه سوخته ي خوشتيپ ما خوشش مياد و شرايط نگهداريش رو داره با من تماس بگيره: 09163192287