توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


سیمون خانم
چند روز پیش تصادف کرده و لگنش شکسته بردمش کلینیک ایرانیانیان الان چند روزه تحت درمانه ولی از دو شب دیگه باید به مدت دو هفته دارو بگیره تا دوباره عکسبرداری بشه.
دوستان کسی میتونه تو این مدت نگهش داره؟؟
09306309147 نوشین