Ruminotoric رومینوتوریک

دسته داروئی:
اشتها آور.
اشکال داروئی:
Water Soluble powder:

Contain: Nux Vomica: 5g

Gentian: 6g

Excipien: 4g
مکانیسم اثر:
به داروی APPETITE STIMULANTS مراجعه شود
موارد مصرف:
ـ بعنوان محرک اشتها در مواقعی که از غذاهای مغذی استفاده نمی شود.
ـ در موارد سوء هاضمه به علت تغذیه از علوفه تازه، به خصوص خانواده لگومینوز (شبدر سفید، نخود و لوبیا).
- در موارد فقدان نشخوار، ضعف شکمبه و انباشتگی شکمبه.
ـ متعاقب در مان با پنی سیلین، سولفانامیدها که بر میکروبهای دستگاه گوارش تاثیر منفی دارند.
مقدار و روش مصرف:
گاو و اسب: یک ساشه برای هر 300 ـ 200 کیلوگرم وزن حیوان.
گوسفند و بز: ساشهبرای هر 60 ـ 40 کیلوگرم وزن حیوان.
این مقدار باید در دو نوبت و به فاصله 12 ساعت به حیوان داده شود.
دارو به یکی از دو روش زیر مصرف نشود:
ـ ابتدا پودر اشتها آور را با میزان مناسبی آب آشامیدنی مخلوط کرده و به وسیله بطری یا سوند معدی به دام بخورانید.
ـ پورد اشتها آور را با مقدار کمی از غذای حیوان مخلوط نموده و به حیوان بخوارنید.
موارد منع مصرف:
زمان مصرف شیر و گوشت دام تحت درمان با این داروها تا 24 ساعت بعد از آخرین مصرف دارو خودداری شود

شرایط نگهداری و احتیاطات:
این محصول باید در ظروف دربسته، دور از رطوبت و در جای خشک و در دمای اتاق نگهداری شود.
Ruminotoric رومینوتوریک