توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


فوری فوری فوری
ابن دو تا سگ خیلی فوری به دو هفته جای موقت نیاز دارن. دوستان خواهشا کمک کنید هرکسی رو ميشناسيد تگ کنید و اشتراک گذاری . تو شرایطی هستند که همین امروز باید جا به جا بشن. سمت راستی یه دست هم نداره. لطفا همکاری کنید . 09334644113