توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید فقط به لینک زیر مراجعه کنید


نقل قول:
كمك كنيد لطفا
پشت در بيمارستان دامپزشكي تهران دو توله كه چشماشون باز نشده با دارو هاش هستش، بخاطر سرما بردنشون داخل ميتونيد با خود بيمارستان تماس بگيريد
لطفا كمكشون كنيد فردا صبح ميگذارنشون دم در خواهش ميكنم كمك كنيد